Jeden z nas

Inicjatywa “Jeden z Nas” to największa akcja pro-life na naszym kontynencie i pierwsze wspólne działanie wszystkich organizacji broniących życia z całej Europy.

Jest jedną z pierwszych zarejestrowanych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich – instytucji tzw. „demokracji uczestniczącej” dla obywateli UE przewidzianej w traktacie lizbońskim.

Celem akcji jest zablokowanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. By to zrobić, potrzebujemy miliona głosów.

„Jeden z nas” wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w krajach UE. Powołuje się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Brüstle kontra Greenpeace z 2011r. ETS orzekł wtedy, że życie człowieka zaczyna się od chwili zapłodnienia. Embrion ludzki wymaga szacunku i ma swoją godność. To wyklucza „możliwość opatentowania jakiejkolwiek procedury, która zakłada jego niszczenie lub tego wymaga”. Inicjatywa “Jeden z Nas” chce więc by zapewnić spójność prawa europejskiego w sprawach dotyczących życia.

Brakuje nam twojego podpisu

 

[fb-like]